Direktor

Direktor

Ime i prezime

Kontakt telefon

e-mail

Dr SADIJE HOLLAJ

+38267234535

policlinicul@t-com.me