Kontakt

Opšta medicina: +38267-147-320

Pedijatrija: +38267-147-319

Covid Ambulanta: +38267-043-858

Porodilište: +38267-237-444

Hes služba: +38267-296-200

Laboratorija: +38267-294-200

Centar za mentalno zdravlje: +38267-297-200

Direktorica DR. Sadije Hollaj: +38267-234-535