Za plućne bolesti i TBC

Centar za plućne bolesti i TBC

Radno vrijeme od 07:00h do 14:00h

Koordinatori:

Dr Redžep Kraja

Ramadan Ramović

Centar za plućne bolesti i TBC Doma zdravlja Ulcinj ima dugogodišnji rad i praksu vođen stručnim timom ljudi.  

U Centru za plućne bolesti i tuberkulozu obavljaju se:  

 • specijalističko-konsultativne djelatnosti 

• preventivne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite pacijenata oboljelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti koje se mogu liječiti na ambulantni način.