Za dijagnostiku

Mikrobiloška dijagnostika

Radno vrijeme od 07:00h do 14:00h

Koordinatori:

Dr Gordana Jelušić

Afrodita Đeka

Dijagnostika (dijagnoza, διαγνοσισ, grč.) je postupak kojim se definiše bolest ili patološko stanje, odnosno proces koji vodi do dijagnoze bolesti. U tom procesu ljekar se rukovodi simptomima i znakovima bolesti. Pod simptomima se podrazumijevaju tegobe koje sam bolesnik primjećuje, dok znakove bolesti ljekar uočava na pacijentu.

Proces dijagnostike se sastoji od:

  • anamneze,
  • fizikalnog pregleda i
  • ostalih dijagnostičkih metoda.

Mikrobiološka dijagnostika Doma zdravlja Ulcinj ima dugogodišnju tradiciju u svom radu a sa stručnim kadrom i timskim radom ova laboratorija postiže izvanredne rezultate.

Mikrobiološka laboratorija pored svakodnevnih poslova otkrivanja i identifikacije mikroorganizama iz bolesničkih materijala, daje i usluge izdavanja sanitarnih knjižica.